Jury Bielskiej Jesieni 2017

Hanna Wróblewska – historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka wystaw, dyrektor Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, (Warszawa).

Jerzy Kosałka – artysta multimedialny, malarz, twórca obiektów i instalacji, performer; twórca sztuki site-specific (Wrocław).

Jerzy Truszkowski – malarz, performer, kurator, autor kilkuset publikacji w specjalistycznych magazynach poświęconych sztukom wizualnym (Warszawa).

Ryszard Ziarkiewicz – historyk sztuki, krytyk, autor wystaw sztuki współczesnej i tekstów krytycznych; założyciel, wydawca i redaktor naczelny "Magazynu Sztuki" (Koszalin).

Agata Smalcerz – historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka wystaw, dyrektor Galerii Bielskiej BWA (Bielsko-Biała).