Zgłoszenia prac są przyjmowane wyłącznie online do 30 kwietnia 2017 roku.

WAŻNE: ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO FORMULARZA ZGŁOSZENIA ONLINE NALEŻY ZAREJESTROWAĆ KONTO UŻYTKOWNIKA

Ważne: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY jest formalną podstawą zarejestrowania się w 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017
– po jego wypełnieniu należy WYSŁAĆ ZDJĘCIA PRAC DO GALERII; będą one podstawą do pierwszej oceny jury.
Wszystkie zdjęcia prac zgłoszonych do konkursu utworzą Galerię wirtualną, która zostanie udostępniona dla internautów od 1 czerwca do 31 grudnia 2017 roku.

Na zgłoszenie składają się cztery elementy:

 • wypełnienie formularza;
 • załączenie potwierdzenia wpłaty wpisowego;
 • załączenie zdjęć do formularza zgłoszeniowego (maksymalnie 10 pozycji – obrazy, detale, kompozycje wieloelementowe);
 • wysłanie zdjęć do Galerii wirtualnej (maksymalnie 5 zdjęć – wyłącznie prace, bez detali).

Przed przystąpieniem do logowania należy przygotować wszystkie informacje tekstowe oraz odpowiednio opisać zdjęcia.

Po dokonaniu zgłoszenia istnieje możliwość powtórnego, wielokrotnego logowania się na swoje konto i edytowania danych oraz ewentualnego uzupełniania zdjęć – do 30 kwietnia br.

 • Pierwszym działaniem jest zalogowanie się imieniem i nazwiskiem oraz wprowadzenie hasła (powinno się je zapamiętać, gdyż będzie potrzebne do każdego następnego wejścia na swoje konto).
 • Po zalogowaniu, na adres mailowy przychodzi potwierdzenie z linkiem aktywacyjnym, w który należy „kliknąć” (prosimy o uważne sprawdzenie poczty).
 • Następny krok, to wypełnianie rubryk w szablonie i zamieszczenie zdjęć.
 • Ostatnim elementem zgłoszenia jest powtórne przesłanie zdjęć, tym razem do Galerii wirtualnej.

W tym celu, bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia (lub po ponownym zalogowaniu się na swoje konto), należy otworzyć zakładkę „Wyślij zdjęcia prac” – wtedy system zakomunikuje aby wybrać zdjęcia obrazów z komputera (tj. ze zdjęć przygotowanych do zgłoszenia). Spośród tych prac należy zaznaczyć od 3 do 5 reprodukcji i poprzez kliknięcie wysłać zdjęcia do zakładki z Galerią wirtualną. Osoba logująca od razu zobaczy zdjęcia w galerii.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA DOŁĄCZANIA I NAZW PLIKÓW GRAFICZNYCH Z REPRODUKCJAMI ZGŁASZANYCH PRAC NA STRONIE KONKURSU

 1. Zgłaszane obrazy należy złożyć w postaci fotografii zapisanych cyfrowo w formie plików JPG o podanych właściwościach: szer. do 1024 pikseli, rozdzielczość 72 dpi, przestrzeń barw w RGB, wielkość pliku do 1 MB. Zdjęcia zgłaszanych prac powinny być wycięte z tła i wyprostowane.

 2. W nazwie  pliku powinny znaleźć się informacje dot.  autora i pracy w następującej kolejności: Nazwisko_ Pierwsza litera imienia_Tytuł (jeżeli długi to początek)_ rok_format (najpierw wysokość pracy, a później szerokość)_technika (w skrócie)

  Przykład: Nowak_J_Impresja_jesienna_2011_80x100_ol_pl

  Prosimy o nieużywanie w nazwie pliku polskich liter, spacji ani znaków innych niż podkreślenie _

  Nazwa powinna składać się maksymalnie ze 50 znaków. Jeśli tytuł jest dłuższy, prosimy o umieszczenie w nazwie pliku wersji skróconej.

 3. Do zgłoszenia opcjonalnie można dołączyć dodatkowe zdjęcia w formie plików jpg pokazujących części składowe prac wieloelementowych lub detale. Maksymalna ilość wszystkich zdjęć składających się na zgłoszenie wynosi 10 sztuk. W nazwie pliku oprócz informacji podanych we ww. wzorze prosimy o dodanie: fr (fragment) lub detal lub cz1, cz2, itp.

  Przykład: Nowak_J_Impresja_jesienna_2011_80x100_ol_pl_cz1

Pełna lista zgłoszonych prac wg wzoru: Nazwisko i Imię, Tytuł, rok powstania, technika i podłoże, wymiary w cm, powinna się znaleźć w formularzu zgłoszeniowym.

Uwaga! Do zgłoszenia online, oprócz wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA i reprodukcji zgłaszanych prac, dołączamy dowód wpłaty w postaci pliku JPG lub PDF.